ELAN
13 sen 2018, 01:56
Tərəfdaş mütəxəssislər
Saytımızın yeni dizaynı necədir?

LOQOS JURNALI
Uşaq

Psixoloq

 • Stress
 • Depressiya və suisid
 • Ailədaxili münaqişələr
 • Psixi pozuntular
 • Aqressiya
 • Play attention (diqqət əskikliyi aparatı)
 • Uşaq nevrozları, uşaq depresiyyaları
 • Fobiyalar (qorxular)
 • Məktəb fobiyası
 • Özgüvən əskikliyi
 • Məktəbdə ünsiyyət pozuntusu
 • Tv asılılığı, yalan danışma, oğurluq etmə, söyüş söymə və .s
 • Uşaq və ailə münasibətləri
 • Tualet vərdişləri
 • Enurez (altını islatma)
Qısa Müddətdə Kəkələməyə SON!!!!
 • Beyindəki yanlış nitq vərdişinin təmizlənməsi
 • Neqativ düşüncələrin aradan qaldırılması
 • Nitq tənəffüzünün ritm və sürətinin normallaşması
 • Nitq qıcolmalarının aradan qaldırılması
 • Tiklərin aradan qaldırılması
 • Qısa müddətdə axıcı danışıq bacarığının qazanılması
Psixo-pedaqoji iş
 • Autizm,  Asperger, Rett sindiromu
 • A-tipik autizm
 • Daun sindromlu uşaqlar
 • Əqli gerilik və inkişaf ləngiməsi
 • Hiperaktivlik və diqqət yayınıqlığı
Loqoped
 • Dislaliya
 • Dizartriya
 • Alaliya
 • Afaziya
 • Rinolaliya
 • Rinofoniya
 • Taxilaliya
 • Bradilaliya
 • Disqrafiya
 • Disleksiya